Aleacions de plom

Altres aplicacions - Fosa
Aleacions de plom
Aleaciones de plom
Descripció

Aliatges variats composts per metalls no ferrosos com el plom, l'estany, el bismut, l'antimoni, el zinc, el coure, etc.

Es subministren en varies opcions de lingot a requeriment del client: mida, forma i composició.

Els aliatges d'aquests materials proporcionen diverses propietats singulars; per exemple els aliatges Babbitt es caracteritzen per la seva resistència a la corrosió per fregament. Els aliatges de baix punt de fusió, coneguts com metall-fusta o aliatge Lipowitz són molt utilitzats en Protecció Radiològica.


Formats

Els formats disponibles per a aquesta aplicació són:
Lingots de 25 kg i 10 kg
Lingot petit d'1 kg
D'altres segons demanda

Aplicacions

Els aliatges es fan servir com a matèria primera en diferents processos industrials: foneries, injecció de metalls, etc.

Composició

Es fan composicions específiques a demanda del client.

Termini d'entrega

El termini habitual d'entrega és d'entre 1 i 2 setmanes, depenent del producte.