Maons de plom

Protecció radiològica

 

Maons de plom
Maons de plom
Maons de plom
Maons de plom
Maons de plom
Maons de plom
Descripció

El plom és un excel·lent blindatge davant de les radiacions electromagnètiques (raigs X i gamma), gràcies a la seva densitat de 11,33 g/cm³, al seu alt número atòmic, al seu nivell d'estabilitat i gràcies també a la facilitat amb la que es pot treballar. Des de un punt de vista econòmic, la seva disponibilitat i cost el fan molt atractiu davant d'altres elements de densitat similar.

Per als casos en que es precisa major blindatge, s'utilitzen pantalles fixes de plom de gruix variable que constitueixen peces unitàries molt pesades. Com alternativa a aquestes pantalles podem oferir maons de plom que, disponibles en diversos gruixos, permeten obtenir el nivell de protecció necessari. Al ser peces més petites, els maons faciliten el muntatge, desmuntatge i reinstal·lació per compondre qualsevol blindatge ja sigui permanent o temporal.

Els maons elaborats per Amat Metalplast es fabriquen per extrusió i es mecanitzen posteriorment. Aquest procés assegura l'homogeneïtat en la composició i la precisió en les mides. El maó té una superfície llisa, neta i no porosa.


Composició

Els maons es fabriquen per plom d'una puresa del 99,985% aliat amb antimoni al 4%. Aquesta formulació es correspon amb la norma UNE 37-223-83 i amb la normativa europea sobre el tema ISO 7212-1986 i ISO 9404-1991.

La funció de l'antimoni és la de conferir duresa als maons per assegurar la estabilitat de les construccions i evitar que les peces sofreixin deformacions si reben cops durant la construcció del blindatge. Altres composicions són possibles a demanda del client.

Aplicacions

Els maons de plom són peces destinades a la construcció de pantalles o blindatges tant temporals com permanents per a protegir contra l'acció de les radiacions.

Termini d´entrega

El termini d'entrega habitual és d'entre 2 i 3 setmanes.

Maó de plom paral·lelepípede (rectangular)


Podem oferir una amplia varietat de mides, gruixos i formes, adaptables a les seves necessitats. Els models estàndard que oferim son els següents:

Gruix

Alçada Longitud Pes
50mm 100mm 100mm 5,65Kg
50mm 100mm 200mm 11,3Kg
30mm 100mm 100mm 3,39Kg
30mm 100mm 200mm 6,78Kg