Perdigons de plom

Contrapès
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Descripció

El pes que proporciona el plom, el converteix en el material ideal per a la seva aplicació com a llast o contrapès. La principal avantatge de l'ús del perdigó, davant d'una peça de plom, és que pot utilitzar-se pràcticament com un líquid a l'adaptar-se al recipient que es desitja omplir i permet una fàcil recuperació del material per a d'altres usos posteriors.

Com a càlcul aproximat se sol considerar que a l'utilitzar el perdigó, l'espai lliure entre les boles redueix la densitat a uns 7 g/cm³ davant dels 11,3 propis del plom.


Aplicacions

Llastat de maquinària, embarcacions, aparells d'elevació, portes automàtiques.

Gama de Productes

Perdigó de llast: Compost per barreja heterogènia de perdigons amb diàmetres que poden variar entre 1,25 i 3,50 mm.

Perdigó calibrat: perdigó calibrat de diàmetre exacte. Rang de diàmetres va des de 1,50 fins a 3,50 variant cada 0,25 mm. És a dir: 1,50 – 1,75 – 2,00 – 2,25 ........-3,50.

Composició
   
Sb 1  -  3 %
As 0,5  -  1 %
Bi 0,012  - 0,025 %
Ag 0,0018  -  0,0060 %
Pb resta
Termini d'entrega

LLAST: Disponible en estoc al nostre magatzem. Entrega immediata.

CALIBRAT: Segons mides i quantitats. Consultar.

Formats d'entrega

Servim qualsevol quantitat.

LLAST:
Garrafes de 15 o 35 kg.
Contenidors de 1 t.

CALIBRAT:
Garrafes de 15 o 35 kg