Perdigons

Contrapesos nàutics
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Perdigons de plom
Descripció

El plom és el més pesat dels materials comunament disponibles. La seva densitat de 11,3 g/cm³ el fa el material ideal per a l'aplicació com a llast o contrapès en les més variades aplicacions.

La principal avantatge de l'ús del perdigó, davant d'una peça de plom, és que pot fer-se servir pràcticament com a líquid a l'adaptar-se al recipient que es vol omplir i permet una fàcil recuperació del material per un altre us posterior. Com a càlcul aproximat se sol considerar que a l'utilitzar el perdigó, l'espai lliure entre les boles redueix la densitat a uns 7g/cm³ davant dels 11,3 propis del plom.


Aplicacions

Es fa servir per el llastat i equilibrat d'embarcacions. L'ús del perdigó, barrejat amb coles o resines, permet col·locar el llast en punts que no redueixin l'espai realment útil de l'embarcació.

Composició

Per a aquesta aplicació la composició no és rellevant. S'utilitza un contingut de plom de com a mínim 97%

Formats dentrega

Servim qualsevol quantitat
Garrafes Standard de 15 o 35 kg
Contenidors Standard de 1t.

Termini d'entrega

Entrega immediata per disponibilitat en estoc.