PLANXES DE PLOM

El plom és un material que aplicat a la construcció i edificació, té un excel·lent comportament per la seva impermeabilitat, resistència a la corrosió, mal·leabilitat, capacitat d’insonorització, incombustibilitat, facilitat d’acoblament i muntatge. La planxa de plom que proveïm a AMAT METALPLAST S.A. compleix amb la normativa europea EN12588 que estableix un Pb mínim de 99,77%.

Planxes de plom per impermeabilització i insonorització
Planxes per impermeabilització i insonorització
Una altre característica destacable és la seva resistència a llarg termini. El plom en planxa, per a revestiment de teulades...
Planxes de plom per construcció
Planxes per edificació i construcció
La planxa de plom és ideal per utilitzar-la en construcció degut a la seva impermeabilitat, resistència a la corrosió, mal·leabilitat, capacitat...