Edificació i Construcció

Planxes de plom
Planxes de plom per a construcció
Planxes de plom per a construcció
Planxes de plom per a construcció
Descripció

La planxa de plom és ideal per utilitzar-la en construcció degut a la seva impermeabilitat, resistència a la corrosió, mal·leabilitat, capacitat d'insonorització, incombustibilitat i facilitat d'acoblament i muntatge.

Una altre característica destacable és la seva resistència al llarg del temps. El plom en planxa, com a revestiment de teulades o de cúpules, resisteix a la corrosió atmosfèrica creant un fil protector al contacte amb l'oxigen i l'anhídrid carbònic de l'atmosfera, és per aquest motiu que s'utilitza per a preservar edificis emblemàtics del patrimoni arquitectònic com el Palau Reial de Madrid, la Catedral de Notre Dame a Paris o el Palau de Versalles.


Cobertes i façanes

La fixació de cobertes i façanes es basa en mètodes tradicionals i es pot realitzar mitjançant la instal·lació directa de planxes de plom o bé en forma de panels pre-formats.
La planxa de plom ha de tenir una mida limitada segons el seu gruix, les unions deuen ser estanques i permetre, al igual que les fixacions, el moviment tèrmic.

Pel recobriment de cobertes planes e inclinades, es recomana la planxa d'entre 2 i 3 mm, però per el recobriment de façanes és més recomanada la utilització de gruixos d'entre 1,5 i 2,5 mm.
La mal·leabilitat de la planxa de plom permet una gran varietat de dissenys per a la seva utilització com a recobriment de voltes, cúpules i qualsevol altre superfície corba. També es fa servir per a claraboies i agulles.

Punts de trobada

La planxa de plom s'ha utilitzat històricament per a cobrir, en la seva totalitat, la superfície de cobertes en edificis històrics i emblemàtics.

Actualment la seva aplicació més habitual és com a element de protecció i impermeabilització en punts de trobada de la coberta amb d'altres elements estructurals ja existents. És en aquests casos a on més s'aprofiten les avantatges del plom.

S'utilitzen així, valones per recobrir els punts de trobada amb els aiguavés, canalons, xemeneies, etc. S'utilitza també com a protecció de les cornises, claraboies, aiguafons, careneres i d'altres. En el cas de tubs que sobresurten i travessen la coberta inclinada, s'utilitzen maneguets de plom (tubs) combinats i suportats per planxes de plom.

Formats

Els formats estàndard són els següents:

 
 
Longitud (mm) 5000
Ample (mm) 1000
Gruix (mm) 1 1,5 2 2,5 3 4 5
Pes (kg/m2) 12 18 24 30 35 46 58

Pesos orientatius.

La planxa de plom de 5 x 1 metres s'entrega sobre pallet enrotllada com una catifa.

També hi ha disponibilitat de FORMATS A MIDA.
També s'utilitza com:

Barrera anti-humitat i protecció en ampits, obertures, xemeneies, etc.
Placa de suport
Barrera contra la transmissió del so.
Revestiment de piles, piques, estancs i fonts.

Termini d'entrega

El format estàndard està sempre disponible en estoc per entrega immediata. Consultar els terminis d'entrega per als treballs a mida.

Composició

Les planxes de plom compleixen amb la normativa europea EN 12588 segons la qual s'estableix un Pb mínim de 99,77%.

Certificació

A demanda del client podem proporcionar el Certificat de Qualitat corresponent.