PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

La protecció radiològica té per objecte la reducció de la dosi a les persones exposades a la radiació. Per a això, aquesta disciplina disposa de tres instruments ben coneguts com són la reducció del temps d’exposició, l’augment de la distància a la font de radiació i el blindatge. A AMAT METALPLAST S.A. podem proveir-li de diferents elements de blindatge com són la planxa de plom, la placa de plom, els maons de plom, contenidors de plom amb els seus corresponents suports i estructures, així com diferents blindatges a mida.

Planxes de plom protecció radiològica
Planxes de plom
El plom és un excel·lent blindatge davant de les radiacions electromagnètiques (raigs X i gamma), gràcies a la seva densitat de 11,33 g/cm³...
Maons de plom
Maons de plom

Els maons elaborats per Amat Metalplast es fabriquen per extrusió i es mecanitzen posteriorment. Aquest procés assegura l'homogeneïtat...

Contenidors de plom
Contenidors de plom
Disposem d'una amplia experiència en la manipulació del plom per al desenvolupament de contenidors elaborats...
Soports i estructures de plom
Suports i estructures
En molts casos el pes del blindatge de plom requereix una solució particular que asseguri la seva estabilitat. Sent conscients d'aquesta necessitat...
Blindatges de plom a mida
Blindatges de plom a mida

La relació que Amat Metalplast ha establert amb empreses que treballen amb fonts radioactives ens ha portat a la elaboració de peces úniques ...