Sacs de plom

Contrapesos
Sacs de plom
Sacs de plom
Sacs de plom
Sacs de plom
Descripció

El pes que proporciona el plom, el fa el material ideal per a la seva aplicació com a llast o contrapès. La principal avantatge de l'ús del perdigó, davant d'una peça de plom, és que pot utilitzar-se pràcticament com a un líquid a l'adaptar-se al recipient que es desitja omplir i permet una fàcil recuperació del material per a un altre ús posterior.

Com a càlcul aproximat se sol considerar que, a l'utilitzar el perdigó, l'espai lliure entre les boles redueix la densitat a uns 7 g/cm³ davant els 11,3 propis del plom.


Aplicacions

S'utilitza específicament per al llastat d'helicòpters i aeroplans.

També és utilitzat per al llastat de maquinaria, embarcacions, aparells d'elevació, portes automàtiques, etc.

Composició

Lona plastificada d'alta resistència.

Perdigó de llast: barreja de perdigó de diferents diàmetres des de 1,50 a 3,50 mm.

Formats d'entrega

Sacs confeccionats a mida segons les característiques i mides suggerides pel client: mides, cosit, traus metàl·lics, etc.

Termini d'entrega

El termini d'entrega varia en funció de les característiques requerides. El termini d'entrega habitual és de 3 setmanes.