Fils de plom

Altres aplicacions
Fils de plom
Fils de plom
Fils de plom
Descripció

El fil de plom es fabrica per extrusió. La premsa empeny el material i ho fa passar per una filera o encuny que li dona la forma transversal desitjada, en aquest cas en forma circular.


Composició

La composició del fil s'adequa als requisits i aplicacions de cada client. Per ser utilitzat com a contrapès la composició no seria rellevant i s'utilitzaria un material amb un contingut de plom superior al 97%.

Per d'altres aplicacions es pot partir de material amb un contingut de 99,985% de plom. Addicionalment s'afegeix antimoni, fins a aconseguir entre un 3% - 5%, per proporcionar una major duresa al material.

Messures i formats

El fil de plom es fabrica per extrusió. Disposem dels útils necessaris que ens permeten oferir pràcticament qualsevol mesura, partint d'1 mm i fins a les barres de plom de 150 mm.

Aplicacions

Les aplicacions són variades.

S'utilitza com a material de llast per maquinaria de precisió, elements de mesura, control de fluids, etc.

S'utilitza en la verificació de maquinaria de premsat, matriceria, etc.

El fil de plom s'utilitza també a la fabricació de projectils per tir esportiu.

Formats d'entrega

Podem proveir des de carrets de 250 gr. fins a bobines d'un màxim de 25 kg. També s'entrega tallat per metres.

Termini d'entrega

Disposem de diferents qualitats, preparats al magatzem per a la seva entrega inmediata. Termini habitual:: entre 1 y 2 setmanes.