Altres aplicacions

A més de la densitat característica del plom, aquest també es distingeix d’altres materials per propietats com la seva ductilitat, mal·leabilitat i resistència a la corrosió entre d’altres; el que el converteix en el material ideal per a certes aplicacions especials. A AMAT METALPLAST S.A. podem oferir-li perfils de plom en diversos formats, precintes de plom amb les seves tenaces, soldadura de plom i els seus aliatges, fil de plom de diferents mides i formats, així com diferents aliatges de plom.

Perfils de plom
Perfils de plom
La ductilitat del plom i la seva resistència als efectes del pas del temps i de les condicions meteorològiques han fet del perfil de plom ...
Precintes de plom
Precintes de plom

La ductilitat i resistència del plom el fan el material ideal per a la confecció de precintes de seguretat.. Oferim el conjunt complert...

Soldadures de plom
Soldadures de plom
La unió soldada es realitza sense fusió del material base i mitjançant la fusió del material d'aportació que es distribueix per acció capil·lar...
Fil de plom
Fil de plom

El fil de plom es fabrica per extrusió. La premsa empeny el material i ho fa passar per una filera o encuny que li dona la forma transversal....

Aleacions de plom
Aleacions de plom

Aliatges variats composts per metalls no ferrosos com el plom, l'estany, el bismut, l'antimoni, el zinc, el coure, etc. Es subministren en varies...